Phú Yên thân thiện dễ đi vô cùng.

Sau mấy lần đến Phú Yên chơi, tự nhiên tui có cảm tình với nơi này kinh khủng... Cứ thò thụt tính đi mà chưa biết đi ngày nào cho tiện, rồi ... Read More