Trở lại Vang Vieng

Bị Vang Vieng bỏ bùa mê , bị nước Lào quyến rũ... tôi quyết tìm vé rẻ để đến đây thêm một vài lần nữa cho thỏa. Mà thiệt tình là trời thương... Read More