Chợ đêm cuối tuần ở Chiang Rai.

So với đàn anh cùng nơi phương bắc đất Thái là Chiang Mai, người em Chiang Rai khiêm nhường hơn rất nhiều: ít du khách đến, ít hàng quán, ít... Read More