Đi sông ngầm & ngắm đom đóm ở Puerto Princesa.

Ngồi xe gần 6 tiếng đồng hồ từ El Nido, tôi về lại Puerto Princesa lúc xế chiều & trời vẫn còn nắng ngập vàng trên phố. Puerto Princesa ... Read More

Đi El Nido.

Tôi phải lòng biển trời Phi Luật Tân từ chuyến đi Boracay của mấy năm về trước nên tự hứa với lòng mình là nhất quyết phải đi tiếp những vùn... Read More