Bếp quê

Ở quê, Mẹ vẫn còn thói quen thích nấu bếp củi. Chỗ góc nhà sau hè, cái bếp củi của Mẹ vẫn hàng ngày đỏ lửa dù đã có bếp ga, bếp điện. Mẹ dùn... Read More