Bay ngắm Hy Mã Lạp Sơn ở Nepal

Thật ra tôi không nghĩ mình sẽ đi ngắm Hy Mã Lạp Sơn nữa vì lúc ở Tây Tạng tôi đã đi Everest Base Camp & ngắm nhìn đỉnh Everest trong cá... Read More

Chiều ngang qua ngõ...

Ngày xuân trôi vội, những ngày Tết trôi qua lúc nào không hay biết. Mới hôm nào nửa đêm chộn rộn khăn gói chạy ra sân bay để về nhà mà bây g... Read More