Rồi giấc mơ Tibet...

Trở về từ chuyến đi dài ngày, chuyến đi đến miền đất tôi mơ ước, lẽ ra phải thẳng một giấc thật sâu sau một đêm nằm vất vưởng không ngủ ở sâ... Read More

Về nhà... viết tào lao chơi.

Có những hành động lặp đi lặp lại vài lần là chán ngắt, nhưng cũng có những thứ lặp đi lặp lại miết mà chẳng thấy chán bao giờ... & một ... Read More