Cổ kính Fremantle.

Tôi ở Perth được hai ngày thì Cindy rủ đi Fremantle chơi. Hôm ấy là thứ bảy, cô ấy không đi làm & xung phong lấy xe chở tôi đi Fremantle... Read More