Bị Vang Vieng bỏ bùa mê.

Từ Luang Prabang, tôi bắt đi xe bus xuống Vang Vieng. Tính ra thì giá xe bus bên Lào ni mắc hơn bên Vietnam mình nhiều chắc do xăng dầu bên ... Read More

Những ngày ở Luang Prabang.

Hậm hực đi Luang Prabang [tôi gọi tắt là L.P] từ hồi lâu lắc lâu lơ nhưng vì nghĩ Lào gần bên cạnh mình từ từ khi nào đi cũng được rồi cộng ... Read More