Ubud yên bình...

Nếu ai đó hỏi tôi là nơi nào tôi thích nhất ở hòn đảo Bali xinh đẹp, sẽ chẳng chút ngại ngần tôi trả lời ngay rằng nơi ấy chính là Ubud xinh... Read More