Quà quê Mẹ gởi cho con...

Trước ngày thằng cháu vô chơi, Mẹ & chị Hai gọi điện hỏi tôi có muốn Mẹ gởi chi vô không? Con trai bảo mẹ rằng con mới về hôm đầu tháng ... Read More

Và cũng đã đủ lớn... để mong bé lại.

Về nhà dịp trung thu, nhìn tụi nhóc hàng xóm múa lân um sùm mà bao ký ức ngày thơ trỗi dậy. Nhẩm tính thời gian trên hai bàn tay chẳng đủ bở... Read More