Tò mò đi Brunei

Tôi biết trước Brunei là đất nước chán ngắt buồn tẻ & khá đắt đỏ cũng như chẳng có gì để đến chơi nhưng vì tò mò muốn xem thử Bruinei nó... Read More

Đi Myanmar - P.3: Đến Inle... sẽ chẳng muốn về.

Rời Mandalay, chúng tôi bắt đầu tận hưởng "những ngày sung sướng", nói sung sướng là vì tôi sắp xếp lịch trình chuyến đi theo kiểu... Read More