Suốt cả năm ngày nào cũng là ngày của Mẹ.

Về tới nhà, Mẹ ngồi ở bàn ăn sau hè chỗ cây mận chờ cơm tối. Nắng đầu hè đã tắt & trời đã bắt đầu có những cơn gió đêm mát rượi. Bữa tối... Read More

Đi Koh Samed.

Trở về Bangkok từ  Ayutthaya  đã là chiều muộn nhưng cái nắng nóng ở Bangkok vẫn cứ hầm hập khó chịu, tôi về phòng tắm vội xong đi bộ ra BTS... Read More