Đến Phillip Island coi chim cánh cụt diễu hành [ Penguin parade ]

Trong khi ở Sydney & Canberra vẫn còn mưa ngập thì những ngày cuối cùng của chuyến đi của tôi ở Melbourne trời đẹp kinh khủng. Không bỏ ... Read More

Home sweet home

Tết ra đến chừ bữa ni mới về nhà lại. Mấy ngày đi chơi bên Úc, lúc đầu ăn uống thoải mái không có gì nhưng rồi sắp đến ngày về thì cảm giác ... Read More

Đi nông trại ở miền quê nước Úc

Trong khi ở Sydney & Canberra vẫn còn mưa ngập thì những ngày cuối cùng của chuyến đi của tôi ở Melbourne trời đẹp kinh khủng. Không bỏ ... Read More